adanavoleybol.com
İL HAKEM KURULU
www.adanavoleybol.com ana sayfa
EĞİTİM VCD SETİ
NEVZAT KARAZİNCİR
FEHMİ GERDAN
RESİM ARŞİVİ
VOLEYBOL BİLGİSAYAR OYUNLARI
TÜRKİYE NOSTALJİ
ADANA NOSTALJİ
VOLEYBOL SİTELERİ
HAKEM EĞİTİM
EĞİTİM VİDEO SAYFASI
BASKETBOL EĞİTİM VCD
Leonel Marshall video01
Leonel Marshall video02
POSTA KUTUSU
HABER TV
ADANAVOLEYBOL TV
VİDEO BLOK SHOW
VİDEO DEFANS SHOW
VİDEO PAS SHOW
VİDEO SERVİS KARŞILAMA SHOW
VİDEO HÜCUM ORGANİZE SHOW
ADANA TARİHİ TANITIM
ADANA BİR BAŞKA TANITIM VİDEO
VİDEO HABER
EĞİTİM:VOLEYBOLCULAR İÇİN HALTER ÇALIŞMASI VİDEO
EĞİTİM:VOLEYBOL TARİHİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA MEVKİLER
EĞİTİM:BİR VOLEYBOL SEZONUNDA BESLENMENİN PERİYOTLANMASI
EĞİTİM:VOLEYBOL SAHA ÖLÇÜLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA GÖRÜLEN SAKATLIKLAR VE KORUNMA
EĞİTİM:VOLEYBOLCULARDA BEL AĞRILARI
EĞİTİM:VOLEYBOLDAKİ TAKTİKLER
EĞİTİM:VOLEYBOLDA MANŞET PAS
EĞİTİM:VOLEYBOL MAÇ ANALİZLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA BLOK
EĞİTİM:VOLEYBOLDA SMAÇ ÖĞRETİMİ
EĞİTİM:PLAJ VOLEYBOLUNDA İYİ SMAÇ SERVİS ATMA YOLLARI
EĞİTİM:PLAJ VOLEYBOLUNDA İYİ PAS ATABİLMEK İÇİN 5 ÖNEMLİ ANAHTAR
EĞİTİM:MANŞETÇİLERİN DİKKATİNE
EĞİTİM:GÜÇ VOLEYBOLU
EĞİTİM:VOLEYBOLDA ZEKÂ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA DÜŞME SIÇRAMALARI (Derinlik Sıçramaları, Pliometrik Sıçramalar)
EĞİTİM:VOLEYBOLDA TAKIM SAVUNMASI
EĞİTİM:VOLEYBOL GELİŞTİRME MODELİ
EĞİTİM:ÇOCUKLARDA VOLEYBOL ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN KURALLAR
EĞİTİM:VOLEYBOLA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖĞRETİM TEKNİĞİ
EĞİTİM:VOLEYBOLCULARA HATIRLATMALAR
EĞİTİM:VOLEYBOLDA SMAÇ ve ÇEŞİTLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA SAVUNMA PRENSİPLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA KOMBİNASYON HÜCUM SİSTEMİ
EĞİTİM:SERVİS VOLEYBOLDA NE ANLAM İFADE EDER
EĞİTİM:VOLEYBOLDA TEMEL DURUŞLAR VE DEPLASELER (Yer değiştirmeler)
EĞİTİM:VOLEYBOLCULARIN PSİKOLOJİK HAZIRLIĞI İLE İLGİLİ PRENSİPLER
EĞİTİM:VOLEYBOLCULARA BLOKDA BAŞARI İÇİN TAVSİYELER
EĞİTİM:VOLEYBOLUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ VE SONRASI KAYGI DÜZEYLERİ
EĞİTİM:OTURARAK VOLEYBOLUN TARİHÇESİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA PAS ve ÇEŞİTLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA KUVVET ve GÜÇ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA PERFORMANS BİLEŞENLERİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA KOORDİNASYON KABİLİYETLERİNİN GELİŞİMİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA GENEL DAYANIKLILIK
EĞİTİM:VOLEYBOLDA ISINMANIN VE ESNEKLİĞİN ÖNEMI
EĞİTİM:VOLEYBOLDA HÜCUM VE PASÖR
EĞİTİM:VOLEYBOLUN POZİSYON DÖNÜŞ SIRASI ve RALLY'LER
EĞİTİM:SMAÇ SERVİS TEKNİĞİ ve SERVİS DEĞERLENDİRMELERİ
EĞİTİM:BLOKDA ÖNEM VERİLECEK NOKTALAR
EĞİTİM:VOLEYBOLA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN OYUNLAR
EĞİTİM:9 - 13 YAŞ GURUBU ÇOCUKLARDA VOLEYBOL EĞİTİMİ
EĞİTİM:VOLEYBOLDA ESNEKLİK
EĞİTİM.VOLEYBOLDA GERDİRME
EĞİTİM:SORUNLU HAREKETLER
HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
BEACH VOLLEY PON PON KIZLAR
VOLEYBOL SIÇARAMA VE KUVVET VCD
YORUM:UFUK AKALIN
video
HAFTALIK MAÇ PROĞRAMI
Voleybol Dvd ShOp
Anket :En Tuttuğum Takım
Yeni sayfanın başlığı
Yeni sayfanın başlığı2
Yeni sayfanın başlığı3
Yeni sayfanın başlığı4
Yeni sayfanın başlığı5
Yeni sayfanın başlığı6
Yeni sayfanın başlığı7
Yeni sayfanın başlığı8
Yeni sayfanın başlığı9
flash
 

EĞİTİM:VOLEYBOLCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ VE SONRASI KAYGI DÜZEYLERİ

VOLEYBOLCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ VE SONRASI KAYGI DÜZEYLERİ
Spor ve fiziksel aktivite çocukların fiziksel gelişimi, psikolojik gelişimi ve sosyal etkileşimi için oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. Fakat pek çok çocuk erken yaşlarda yarışma ortamının getirdiği yüksek düzeydeki kaygı ve stres yaşantıları sebebi ile belirli bir yaştan sonra sporu bırakmaktadır. Çocukların sporun içinde kalabilmeleri için kaygının performansla ilişkisinin ortaya konması ve tanımlanması gerekmektedir.
Organizmayı tehdit eden her durumun bir kaygı oluşturduğu varsayılır. Fiziksel zarar tehditleri, benlik değerine ilişkin tehditler ve bir bireyin yapabileceğinden fazla performans gerektiren durumlar da kaygı meydana getirmektedir. Pek çok araştırmacı, sporda algılanan tehdidin kaygı yaşantısı ile güçlü bir ilişkisinin olduğunu belirtmektedir. Eğer sporcunun kişisel hedefleri tehdit altında ise veya bu hedeflerine ulaşamayacağı korkusunu yaşıyorsa kaygı düzeyinde artış görülecektir. Özellikle de genç sporcularda kaygı düzeyini etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Bunları sosyal değerler, çocuk sporunun yapısal özellikleri ve ailenin etkisi başlıkları altında toparlamak olasıdır.
Yaş kaygıyı etkileyen önemli bir etmendir. Çocuğun gelişiminde her yaşın kendine has gelişimsel özellikleri vardır ve çocuğun kaygıları, içinde bulundukları yaşın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Her yaş düzeyinde kaygının şiddeti veya durumluk-sürekliliği değişir. Kaygının en yoğun yaşandığı yıllar doğumdan sonraki iki yıl ve ergenlik yıllardır. Yaşa bağılı olarak hayattan beklentilerin artması, gerçeklerin daha iyi farkına varılması ve sorumlulukların artması buna sebep olabilir.
Gençlik sporlarında kaygının değerlendirilmesi durumluk ve sürekli kaygının ölçülmesi ile elde edilmektedir. Durumluk kaygı, korku ve gerginlik ile özellenen ani ve geçici bir durumdur ve spor ortamında da etkili olan kaygı biçimidir. Sürekli kaygı ise bir kişilik özelliği olarak ele alınmaktadır ve daha kalıcı bir duygusal durumdur.
Durumluk yarışma kaygısının bu anlamda üç önemli boyutu olduğunu söylenebilir:
(1) Bedensel Durumluk Kaygı; kaygının fizyolojik ve duygusal yönleridir. Doğrudan fizyolojik canlılıkla ilgilidir. KAH artar, pupillalar genişler ve fizyolojik belirtiler ortaya çıkar.
(2) Bilişsel Durumluk Kaygı; olumsuz kendini değerlendirme ve benlik kaygısını tehdit eden korku tarafından meydana getirilen durumluk kaygının bilişsel bileşenidir.
(3) Kendine Güven; değişen bilişsel ve bedensel kaygıdaki değişmeye bağlı olarak sporcunun kendine güven düzeyindeki değişimi ele alan bileşenidir.

Bu çalışma, sporcuların yarışmadan 15 gün, 1 hafta, 3 gün, 1 gün, 2 saat, 20 dakika önce, yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, 2 saat ve 1 gün sonra yarışma durumluk kaygısı ve bileşenlerinde (bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven düzeylerinde) ne tür değişimler yaşadıklarını ve ölçeğin (CSAI-2C) bu değişimleri ölçmedeki duyarlığını saptamak amacıyla yapılmıştır

YÖNTEM
Araştırma Grubu
Bu çalışmaya, Vakıfbank Güneş Sigorta Yıldız Bayan Voleybol takımında yer alan toplam 14 sporcu katılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada, Stadulis, MacCracken, Eidson ve Severance tarafından geliştirilen Yarışma Durumluk Kaygı Ölçeği-2 Çocuk Formu (CSAI-2C) kullanılmıştır.

Ölçekte 15 soru maddesi bulunmaktadır. Çok boyutlu müsabaka kaygı yaklaşımına göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güven olmak üzere üç alt ölçek bulunmaktadır. Tüm maddeler dörtlü ölçek (Hiçbir Zaman, Bazen, Sıkça, Daima) kullanılarak cevaplandırılmaktadır.

Verilerin Toplanması
Sporcuların genel kaygı düzeylerini belirlemek için Türkiye Yıldızlar Şampiyonası Yarı Final maçlarından 15 gün, 1 hafta, 3 gün, 1 gün, 2 saat, 20 dakika önce ve yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, 2 saat ve 1 gün sonra envanterler uygulanmış ve kaygı düzeylerindeki değişimlere bakılmıştır.

BULGULAR
Sporcuların yarışma öncesi ölçülen kaygı değerleri ortalamalarına baktığımızda, yarışma günü yaklaştıkça Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygılarında bir artış olduğu gözlenmiştir. En yüksek Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ortalaması ise yarışmadan 20 dakika önce gözlenmiştir. Sporcuların Kendine Güven düzeyi ortalamalarına baktığımızda ise yarışma günü yaklaştıkça bir düşüş yaşandığı gözlenmiştir. En düşük Kendine Güven ortalaması ise yarışmadan 20 dakika önce gözlenmiştir.
Sporcuların yarışma sonrası ölçülen kaygı değerleri ortalamalarına baktığımızda ise, yarışma günü sonrası Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygılarında bir düşüş olduğu gözlenmiştir. En düşük Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ortalaması yarışmadan 1 gün sonra gözlenmiştir. Sporcuların Kendine Güven düzeyi ortalamalarına baktığımızda ise yarışma gününden uzaklaştıkça bir artış olduğu gözlenmiştir. En düşük Kendine Güven ortalaması ise yarışmadan hemen sonra soyunma odasında alınan ölçümlerde gözlenmiştir

SONUÇ
Yapılan çalışmadan elde edilen veriler, yarışma yaklaştığında Bilişsel ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Yarışmadan 15 gün ve 3 gün önce Bilişsel ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında negatif ilişki olduğu gözlenmektedir. Yarışmadan 1 gün önce alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif bir ilişki gözlenirken, Bilişsel Kaygı ve Bedensel Kaygı ile Kendine Güven düzeyi arasında negatif bir ilişki gözlenmiştir. Yarışmaya 2 saat kala Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif ilişki gözlenirken, yarışmaya 20 dakika kala Bedensel Kaygı ile Kendine Güven arasında negatif bir ilişki gözlenmiştir. Yarışma bitiminden hemen sonra soyunma odasında alınan ölçümlerde Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif ilişki gözlenmiştir. Yarışmadan 1 gün sonra alınan ölçümlerde ise, Bilişsel Kaygı ile Bedensel Kaygı arasında pozitif bir ilişki gözlenirken, Bilişsel Kaygı ve Kendine Güven düzeyi arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Bayan sporcularla yapılan çalışmalara bakıldığında, Krane ve Williams bayan cimnastikçilerle yaptığı bir çalışmasında, yarışma zamanı Bilişsel Kaygının yükseldiğini, buna karşın Kendine Güvenin azaldığını belirtmiştir. Jones, Swain ve Cale, bayan sporcuların yarışma yaklaştıkça Bilişsel Kaygılarının arttığını ortaya koymuşlardır. Bedensel Kaygıda ise hem bayan, hem de erkek sporcularda yarışma günü düşüş gözlenmiştir. Fakat bayanlardaki düşüş erkeklere göre daha fazladır. Jones ve Cale yaptıkları çalışmada, yarışmadan 2 hafta önce, bir hafta önce, 2 gün önce, bir gün önce, 2 saat önce ve 30 dakika önce CSAI-2’yi uygulamışlardır. Bilişsel Kaygı erkekler için yarışma öncesi dönemde değişim göstermemiştir. Bayanların ise yarışmadan 30 dakika önce alınan ölçümler sonucunda oldukça yüksek Bilişsel Kaygı yaşadıkları gözlenmiştir. Bedensel Kaygı erkekler için yarışma gününe değin artış göstermezken, bayanlarda ise yarışma öncesinde artış göstermiştir. Kendine Güven erkeklerde sabit olmasına karşın, yarışma günü bayanlarda düşüş göstermiştir. Bayanlar erkeklere göre yarışmadan bir gün önce ve yarışma günü daha düşük Kendine Güven sergilemişlerdir. Burton yaptığı çalışmada durumluk yarışma kaygısı ve performans arasında ilişki olduğunu, Bilişsel ve Bedensel Kaygı düzeylerinin, performansın en iyi göstergesi olduğunu belirtmiştir. Gould ve ark. ise erkek basketbol oyuncularının bayan basketbolculara oranla daha düşük düzeyde Bilişsel Kaygı gösterdiğini ortaya koymuştur. Yapılan tüm bu çalışmalar Bilişsel Kaygının yüksek olduğu durumlarda Kendine Güven puanında ve performansta olumsuz bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmacıların ele aldığı diğer bir konu ise yarışma sonrası Durumluk Kaygı ile yarışma performansı arasındaki ilişki olmuştur. Daha önce yapılan pek çok çalışma yüksek düzeydeki yarışma öncesi durumluk kaygının, performansı olumsuz yönde etkilediği sonucunu bulmuşlardır. Fakat yapılan çalışmalar yarışma sonrası yaşanan kaygının, yarışma öncesi kaygıyı etkileyerek gelecek performans için çok önemli ip uçları ortaya koyabileceğini göstermiştir. Hanton, Thomas ve Maynard yaptıkları çalışmalarında yarışma öncesi beş farklı zamanda ölçüm yapmışlardır (1 hafta önce, 2 gün önce, 1 gün önce, 2 saat önce ve 30 dakika önce). Çalışmanın sonucunda, yarışmadan 2 saat ve 30 dakika önce alınan ölçümlerde Bilişsel ve Bedensel Kaygının yoğunluğu artarken, Kendine Güvende düşüş görülmüştür. Bilişsel Kaygının yoğunluğu, 1 haftadan 2 güne, 1 günden 2 saate ve 2 saatten 30 dakikaya doğru bir yükselme göstermiştir. Bedensel Kaygının yoğunluğu ise, 1 haftadan 2 güne, 2 saatten 30 dakikaya doğru bir artış göstermiştir. Son olarak Kendine Güvenin yoğunluğunda ise, 1 haftadan 2 güne doğru bir artış yaşanmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular Krane; Jones ve Cale; Hanton, Thomas ve Maynard’ın çalışmalarının sonuçlarına benzer bulgular ortaya koymuştur. Yarışma yaklaştıkça sporcuların Bilişsel ve Bedensel Kaygılarında bir artma gözlenirken, bu bulgulara paralel olarak Kendine Güven düzeylerinde düşüş gözlenmiştir. Yarışmadan 2 saat sonra alınan ölçümler sonucunda ise hem Bilişsel hem de Bedensel Kaygıda bir düşüş gözlenirken, Kendine Güven düzeyinde ise artış gözlenmiştir. Bilişsel Kaygı ortalamaları 15 günden-1 hafta öncesine, 3 günden-1 güne, 2 saatten-20 dakika öncesine doğru bir artış göstermiştir. Sporcuların Bilişsel Kaygı değerleri yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonra ise düşüş göstermiştir. Bedensel Kaygı ortalamalarına baktığımızda ise; 15 günden-1 hafta öncesine, 3 günden-1 güne, 2 saatten-20 dakika öncesine doğru bir artış göstermiştir. Benzer şekilde sporcuların Bedensel Kaygı değerleri yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonra alınan ölçümler sonucunda düşüş göstermiştir. Sporcuların Kendine Güven ortalamalarına baktığımızda ise; yarışmadan hemen sonra soyunma odasında, yarışmadan 2 saat ve 1 gün sonraya doğru belli bir artış göstermiştir. Sporcuların en düşük Kendine Güven ortalaması ise müsabakadan 20 dakika önce gözlenmiştir. Elde edilen bulgular Bilişsel ve Bedensel Kaygının yarışmadan hemen önce arttığını, buna karşın Kendine Güvenin ise düştüğünü gösterirken, yarışma sonrasında Kendine Güven yükselirken, Bilişsel ve Bedensel Kaygı ise düşüş göstermiştir. Yapılan bu çalışma özellikle çocuk sporlarında kaygının tanımlanması ve kaygı ile başa çıkabilme stratejilerinin uygulanabilmesi açısından önemli ipuçları sağlayacaktır.

Vesile YILMAZ, Ziya KORUÇ, Zeycan ACAR

BUGÜN 214622 ziyaretçikişi burdaydı!
 
Site Sahibi Hakan Koçak
SİTE EDİTÖRÜ HAKAN KOÇAK İLETİŞİM: 0535 926 65 08 adanavoleybol@hotmail.com facebook.jpg ONLİNE ZİYARETÇİLERScarica i cataloghi Mikasa
Mikasa Campagne pubblicitarie